A gyermek a cukorbetegség foltja a lábakon

Szabvány a diabetes mellitus kezelésére az egészségügyi minisztérium gyermekeiben. Technikai újdonságok a gyermek-diabetológiában - PDF Free Download

Az irányelvek érvényességi területe Az útmutató érvényességi területe egész Magyarország: a kórházak újszülött- újszülött-intenzív NICU osztályai, a gyermekegészségügyi alapellátás és az iskolaegészségügyi ellátás.

Az útmutató témaválasztásának indoklása A éves életkorú gyermekek szemészeti szûrésére vonatkozóan ben készült módszertani levél Országos Csecsemõ- és Gyermekegészségügyi Intézet M rendeletében foglaltaknak.

szabvány a diabetes mellitus kezelésére az egészségügyi minisztérium gyermekeiben

EüM rendelet A kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ, betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról. A rendelet 1. A hazai gyermekegészségügyi ellátás Magyarországon a éves gyermekek egészségügyi alapellátásához a betegellátás mellett szervesen hozzátartozik a gyermekek szomatikus, pszichomotoros fejlõdésének követése, a fejlõdést akadályozó tényezõk, köztük az érzékszervi zavarok idõben történõ felismerése, és az ezekre irányuló szûrõvizsgálatok elvégzése.

OPD Management of Diabetes Mellitus - Endocrinologist - Dr. Robin Maskey - ADA Guidelines - Part 1

Az alapellátásban, amely magában foglalja az iskola-egészségügyi ellátást is, a fejlõdés követése és a szûrõvizsgálatok elvégzése a háziorvos, a házi gyermekorvos, az iskolaorvos, a területi és az iskolavédõnõk feladata.

Ezen belül a védõnõk feladata és kompetenciája a szûrésben jól meghatározott. Az útmutató célkitûzései Korszerû elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása az alapellátás számára annak érdekében, hogy a szemészeti eltéréseket látásélességbeli és térlátászavar, kancsalság, színtévesztés stb.

Az útmutató célcsoportjai Ellátandók: minden éves gyermek Ellátók: Orvosok: újszülött- és neonatalis-intenzív osztályokon, háziorvosok, házi gyermekorvosok, iskolaorvosok. Területi és iskolavédõnõk 5. A látás fejlõdésének vázlatos ismertetése A látás fejlõdésének ismerete azért fontos, mert ennek alapján kell az alapellátás orvosának és védõnõjének megítélni, illetve viselkedése alapján felmérni a gyermek látásának fejlõdését.

A szemhéj fényre záródik. Idõre születetteknél: az újszülöttek a fényt érzékelik, de nagyfokú távollátással születnek, ezért csak homályosan látnak.

Az optokineticus nystagmus kiváltható.

A speciális cukorbetegség ellátására szolgáló algoritmusok

A hónapos csecsemõ már érdeklõdik az élénk színû tárgyak iránt. A koraszülöttek érettségüknek megfelelõen késõbb érik el ezt a fejlettséget. A kezdetben összerendezetlen szemmozgásoknak négy hónapos korra meg kell szûnniük, vagyis a szaruhártya fényreflexei szimmetrikusak. A legfontosabb gyermekszemészeti betegségek rövid ismertetése, epidemiológiája, típusos megjelenési ideje, nemi arányai 1. Idejében való felismerésük és kezelésük a megfelelõ vizuális fejlõdés szempontjából nélkülözhetetlen.

Kancsalság: egyenes szemállás esetén a nézõvonalak a nézett pontban metszik egymást, kancsalság esetén azonban ez a feltétel nem teljesül. A kancsalság szöge egyénenként változó, lehet egészen kicsi, amely a felismerését nehezíti.

A hónapos csecsemõnél észlelt kancsalság már kóros. Ekkor veleszületett szabvány a diabetes mellitus kezelésére az egészségügyi minisztérium gyermekeiben beszélünk. Hatéves kor elõtt a gyermekek kb. A gyermekkori kancsalság polietiológiájú, a háttérben túlnyomórészt valamilyen fénytörési hiba mutatható ki.

Nagyobb százalékban alakulhat ki kancsalság örökletes tényezõk, koraszülés, komplikált szülés kapcsán. Látóidegkárosodás, retinoblastoma, súlyos szemgyulladás uveitis elsõ tünete lehet a kancsalság. A korrigálatlan fénytörési hiba jelentõsen befolyásolhatja a gyermek iskolai teljesítményét. Ha az amblyopia nem derül ki idõben, vagy elégtelen a kezelése, az életre szóló látáscsökkenéshez vezet. A gyermekkori szemészeti eltéréseket fõként az amblyopiát és az ehhez vezetõ kórképeket a lehetõ legkorábban fel kell ismerni.

A tompalátás kezelése kb. A gyermekszemészeti betegségek kockázati tényezõi, genetikai háttere Ha az elsõ fokú rokonok anamnézisében veleszületett szürke vagy zöld hályog, retinoblastoma, vagy szemészeti betegségeket okozó, szemészeti betegségekkel társuló anyagcserezavar, genetikai rendellenesség szerepel, a gyermekvállalás elõtt genetikai tanácsadásra van szükség, a kockázat mértékének megbecsülése, a lehetséges praenatalis vizsgálatok elvégzése céljából.

Technikai újdonságok a gyermek-diabetológiában

Az újszülöttnél ilyen esetben teljes körû szemészeti szakvizsgálat szükséges A III. Az ellátási folyamat algoritmusa. A látásfejlõdés követése, a látásélességre, kancsalságra, tér- és színlátásra vonatkozó szûrõvizsgálatok módszertani leírása 8.

A kancsalságra, fénytörési hibákra és színtévesztésre vonatkozó vizsgálatok megfelelnek a szûrésre vonatkozó kritériumoknak 1. A látószervek megtekintése a mindennapi rutin orvosi vizsgálat szerves része. Az elsõ vizsgálatnak már az újszülött osztályon meg kell történnie, ez az újszülött- osztályt ellátó orvos feladata. A látás fejlõdésének követése a látással kapcsolatos viselkedés megfigyelése az alapellátás orvosainak és védõnõinek feladata A II. A hatályos jogszabály alapján a területi és iskolavédõnõk feladata a látásélesség, a kancsalság, a sztereó- és a színlátás szûrése.

Rendszeres idõközönkénti szûrésre azért van szükség, mert az évek során újabb és újabb szemészeti eltérések jelentkezhetnek A III. A szûrések alapján felmerült gyanút a védõnõ jelzi a gyermek ellátásáért felelõs orvosnak, aki gondoskodik a szemészeti szakellátásra irányításról.

A gyanú megerõsítése, a diagnózis felállítása és a kezelés a szemészeti szakellátás feladata A III. Ha egy gyermeknél egy hónapon belül két egymást követõ alkalommal nem sikerül elvégezni kielégítõ eredménnyel a szûrést az alapellátásban, akkor az mindenképpen szakorvosi beutalás abszolút indikációját jelenti.

szabvány a diabetes mellitus kezelésére az egészségügyi minisztérium gyermekeiben

Az elvégzett szûrõvizsgálatok eredményét és a szemszakorvosi leletet végül a védõnõnek és a gyermekorvosnak dokumentálni kell, mert ez a feltétele az eredményes kezelésnek, a követésnek és az értékelésnek. Vagyis ily módon az egészségesnek tûnõ személyek közül kiválaszthatók a valószínûleg betegek. A szûrés nem a diagnózis, hanem a különválasztás eszköze, a pozitív vagy bizonytalan szûrési eredményû betegek további kivizsgálása szükséges. Életkornak megfelelõ állapot: a szemhéjak épek; a szemrésben nem áll a könny; a szaruhártya átmérõje kb.

A cukorbetegség új szabványa

Életkornak megfelelõ állapot: a csecsemõ nem kerüli a fényt, nem hunyorog; a szaruhártya fényreflexe szimmetrikus, a szemmozgások szabadok; nincs beigazító mozdulat; a szemek váltott takarásakor a gyermek a játékért nyúl, vagy mindkét szem takarása ellen egyaránt tiltakozik; jó vörös visszfény van; a fejtartás egyenes hó: A feladatok és az elvárható szemészeti állapot az elõzõ korcsoportéval azonos.

Életkornak megfelelõ állapot: a gyermek a korának megfelelõen mozog, tájékozódik, az apró képeket felismeri, egyszerû képekre mutogat. A védõnõ kikérdezi a szülõket az esetleges észrevételeirõl, a gyermek panaszairól. A közellátás vizsgálata 40 cm-rõl a kártyasorozat képeivel. Ebben az életkorban a mélységérzékelés már vizsgálható. Életkornak megfelelõ állapot: a gyermek ügyesen mozog, normális olvasótávolságban cm rajzol, nem hunyorog, nem pislog feltûnõen gyakran; sztereóteszten az ábrákat megnevezi ha legalább rámutat azokra, az már jó kétszemes együttlátásra utal ; nincs beigazító mozdulat; a szemmozgások szabadok; a látásélesség 5 méterrõl vizsgálva mindkét szemen 1, év: A feladatok és az elvárható szemészeti szőlő kezelés a cukorbetegség az elõzõ korcsoportéval azonos.

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve

Ötéves kortól vizsgálható tesztekkel ld. Életkornak megfelelõ állapot: a látásélesség mindkét szemen 1,0; a színlátás jó; ha egyszerû megtekintésre nincs semmi feltûnõ A látószervek vizsgálatának módszertani leírása és sorrendje Anamnézisfelvétel: a fenti táblázatban foglalt összes rizikótényezõre kérdezzünk rá!

Elõször a szem védõszerveit, majd a szemeket külsõleg tekintsük meg! A szemmozgások vizsgálata hónapos kortól vizsgálható, amikor a tárgykövetés már kialakult. Óvatosan rögzítve a csecsemõ állát, egy színes de hangot nem adó tárgyat mozgatunk minden irányba, és figyeljük a szemgolyók mozgását. Bénulásos kancsalság esetén az egyik szem adott irányú mozgása akkor is elmarad, amikor a gyermek fejét a várható szemmozgással ellentétes irányba próbáljuk fordítani babafej manõver.

Ha a gyermek orra felé egy kisebb tárgyat közelítünk, akkor normális esetben a szemek szimmetrikusan konvergálnak. Kétéves kortól már általában elvégezhetõ.

A gyermek feladata az, hogy a tesztábrák figuráit felismerje és megnevezze. Miután azonban jó teljesítmény érhetõ el vele akkor is, amikor az egyik szem látása gyengébb, ténylegesen csak a visusvizsgálattal együtt ad a kétszemes együttlátásra vonatkozó értékes információt. Ha a gyermek nem nevez meg egyetlen figurát sem ha pl.

Ez a szem lehet kancsal vagy tompalátó, tehát mindenképpen szakorvosi vizsgálat indokolt. A cornealis fényreflex vizsgálata A gyermek arcát kb. Ha az a két szemen nem szimmetrikusan helyezkedik el, valószínû a kancsalság. Bizonytalan esetben segítséget jelentenek a gyermekrõl készült fényképek. Gyanú esetén szakorvosi vizsgálat indokolt. Takarásos teszt A kisgyermeknek kb.

Szerző neve

A vizsgáló egy takaró lapáttal eltakarja a gyermek egyik szemét monokuláris takarásde közben a másik szem esetleges mozdulatát figyeli. Ha ez a szem megtartja az eredeti állását, akkor ezen a szemen nincs kancsalság. Ha viszont nem, az kancsalságra utal. Ezt a tesztet mindkét szemen elvégezzük. Egymás utáni, váltott takarással alternáló takarás a heterophoriát deríthetjük ki.

Ha a szem beigazító mozdulatát mindkét szemen felváltva észleljük, az heterophoriára utal. A vörös visszfény vizsgálata Kb. Legkönnyebben szemtükörrel, vagy fényforrásból egyszerû síktükörrel vetíthetjük be a fényt a pupilla területére.

Azt vizsgáljuk, hogy mindkét szembõl nyerhetõ-e vörös visszfény, illetve hogy ez azonos színû és intenzitású-e a két oldalon. A látásélesség vizsgálata A látásélességet szabályosan öt méter távolságból végezzük.

Arra mindig gondosan kell ügyelni, hogy az éppen nem vizsgált szem megfelelõen legyen takarva. Elõször a legnagyobb, majd az egyre kisebb méretûeket mutatjuk fel neki. Az ilyen korú kisgyermek látásélessége akkor megfelelõ, ha 5 méter távolságról a két cm-es méretû ábrát felismeri.

szabvány a diabetes mellitus kezelésére az egészségügyi minisztérium gyermekeiben

Ha ez nem sikerül, valószínûsíthetõ, hogy a gyermek nem lát elég élesen, és szemész szakorvosi vizsgálat indokolt. Ha szabvány a diabetes mellitus kezelésére az egészségügyi minisztérium gyermekeiben gyermek nem beszél, a teszt elvégzésére ekkor is kísérletet tehetünk. A gyermek feladata az, hogy az öt méterrõl felismert figurát azonosítsa mutasson rá az ölében elhelyezett összesítõ lapon lévõvel.

Négyéves kornál idõsebb, de iskolába még nem járó gyermek látásélesség vizsgálatára a többféle irányban elforgatott Ammon-villát vagy Landolt-gyûrût tartalmazó kártyát használjuk. Ilyenkor a gyermek az ujjával azt az irányt föl, le, jobbra vagy balra jelzi, amellyel a villa szúr vagy mondjuk egy autó kereke kipukkadt. Az ilyen korú gyermek akkor lát jól visusa: 1. Ha a gyermek visusa egyik vagy mindkét szemen csak 0,7 gyermekszemész vizsgálata szükséges.

A cukorbetegség új szabványa Cukorbetegség esetén mályvacukrot lehet enni.

Beszélni nem tudó gyermek próbálja meg az ábra vonalán végighúzni az ujját. Csoportos szûréseknél gondoskodni kell arról, hogy a sorban következõ gyerekek egyike se hallja meg a választ 9. NM rendelet I.

A szûrõvizsgálatok elvégzésére a gyermekegészségügyi ellátás szakembereit továbbképzés keretében fel kell készíteni.